Sulje | Tulosta
Grundskolan

Grundskolan

Inom den svenska kulturtraditionen i Björneborg har Björneborgs svenska samskola en central roll. Den finlandssvenska skolans primära ansvar är det svenska språket. Skolan skall därför vara en institution, där det svenska språket på alla sätt framhävs för såväl den svenska som den finska språkgruppen. Vi strävar efter att utnyttja tvåspråkigheten till upptäcktsfärder i språket och stimulans för språkglädjen. Hemmens positiva inställning till skolans språk spelar en avgörande roll.

BSS är känt för sin VI-anda!

Vi har som mål att:

väcka lusten att lära sig
stimulera elevernas nyfikenhet
ge eleverna allmänbildning och mångsidiga färdigheter
uppmuntra eleverna till aktivt deltagande och reflektion

Våra elever:

visar respekt, hänsyn och tolerans
har en sund självkänsla och en positiv livsinställning


Tämä sivu on tulostettu Björneborgs Svenska Samskola -sivustolta