Sulje | Tulosta
Wilma

Wilma

Adressen till skolans Wilma är
https://wilma.bjss.fi

Alla vårdnadshavare får en egen inloggning i Wilma. Likaså har varje elev i åk 6-9 en egen inloggning. Skolsekreteraren ger nyckelkoder åt nya användare. Om du tappat ditt lösenord kan du själv skicka efter ett nytt i Wilma. Om någonting är oklart kan du kontakta skolsekreteraren.

I Wilma får du mycket viktigt information. Du kan se ditt schema, följa upp dina prestationer, se provvitsord och betyg, läsa notiser och kommunicera med lärare.

Lärarna sätter ut info om provdagar och provavsnitt i Wilma. Ytterligare matar lärarna in vitsord från prov och förhör och de skickar meddelanden via Wilma. Du skall ta som vana att logga in i Wilma regelbundet.

Via Wilma kan vårdnadshavare följa upp och reda ut elevers frånvaro, kommunicera med lärare via intern post och läsa skolans notiser.


Tämä sivu on tulostettu Björneborgs Svenska Samskola -sivustolta