Sulje | Tulosta
DAGHEMMET > Servicesedel och köpavtal

Servicesedel och köpavtal

Barn över 1 år från Björneborg ansöker om vårdplats med vår ansökningsblankett. När platsen beviljats ansöks servicesedel via Björneborgs stads hemsidor.

OBS! Sätt in ansökan i god tid, eftersom servicesedelansökan måste vara inne 4 månader innan vårdbehovet börjar!

Svenskspråkiga barn som är bosatta utanför Björneborg kan ansöka om dagvårdplats från daghemmet via sin egen kommun. Vårdplatsen ansöks först från oss och vi informerar sedan om fortsättningen.
»Servicesedeln


Tämä sivu on tulostettu Björneborgs Svenska Samskola -sivustolta