Sulje | Tulosta
Grundskolan > Eftis

Eftis

Eftis håller öppet mellan 12.10 och 17.00.
Eftis tel. 044 701 5267

Eftis är för elever i åk 1-2 och eftisplats anhålls via Björneborgs stad:

https://www.pori.fi/iltis

Lillis
Förskolebarnen erbjuds eftermiddagsvård i BSS Daghemmet mellan kl 12 och 17. För eleverna i förskolan är eftermiddagsvården privat barndagvård som är avgiftsbelagd. Via Folkpensionsanstalten kan föräldrar anhålla om understöd på blankett WH1 som hittas på adressen www.kela.fi

Våra mål

Att stöda skolans verksamhet
Att stärka barnens svenska
Att kunna fungera socialt tillsammans med vuxna och barn i olika åldrar
Att kunna känna glädje och trygghet
Att visa hänsyn och känna empati för varandra
Att visa hänsyn till vår miljö
Verksamhetsplan för EFTIS (PDF-dokument, 168 kt)


Tämä sivu on tulostettu Björneborgs Svenska Samskola -sivustolta