Sulje | Tulosta
Gymnasiet > E-Math

E-Math

eMath2 - digitalt läromedel i fördjupad matematik
Från och med hösten 2014 har skolan deltagit i projektet e-Math2 som en av de fem svenska pilotskolorna. Detta innebär att första gymnasieklassen har haft digitalt läromedel i de fyra första kurserna i lång matematik detta läsår och kommer att ha digitalt läromedel även i de övriga obligatoriska gymnasiekurser i lång matematik.

Det digitala läromedlet bygger på interaktiva delar, matematiska verktyg av olika slag och undervisningsmetoden baserar sig på strukturerade härledningar. Strukturerade härledningar bygger på idén att elever skriver ner sina tankar i textform, som mellansteg i kombination med att de utföra de matematiska stegen som behövs för att utföra uppgiften.Den digitala lärmiljön möjliggör att eleverna sänder sina uppgifter till lärarens kursbok och läraren har möjlighet att kommentera elevernas enskilda uppgifter och på detta sätt handleda eleverna efter varje enskild elevs behov.

Det interaktiva och digitala läromedlet har mottagits bland eleverna med varierande intresse, men kontinuerlig användning har gjort att eleverna blivit vana med de olika arbetssätten som möjliggörs och kan utnyttja dessa på det sätt som passar dem bäst.

Kolla oss på youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=cbwx39jyQ1Q


Tämä sivu on tulostettu Björneborgs Svenska Samskola -sivustolta