Sulje | Tulosta
Info om oss > Unesco

Unesco

Läsår 2020–2021

Målet med vår Unesco-arbete i skolan är att synliggöra arbetet med hållbar utveckling samt global fostran, varvid Agenda 2030 målen blir en del av vardagskunskapen.
Under årets gång har vi i skolan följt vår DEMBRA-plan (Demokratifostran) så gott vi kunnat utefter omständigheterna. Klasserna har i sina klassråd följt de strukturerade frågorna för att på så sätt ge elever en röst samt bearbeta välmående i skolan för social hållbarhet. Genom att göra elever hörda bearbetar vi dem i ett tänk över sina rättigheter, men även skyldigheter.

Vi har deltagit i Barnrättsveckan under november 2020, då temat var ”Barnets rätt till framtid”. Under veckan deltog hela grundskolan även i en framtidskampanj ”Futures of Education” varvid eleverna fick ge förslag och fundera på hur finska barn och ungdomar vill erfara året 2050, därvid fick de även fundera över hur man genom utbildningen och global uppfostran kan uppnå dessa mål. Denna rapport som innehöll tankar från alla UNESCO-skolor, sammanställdes under våren av huvudkontoret i Paris. Som fortsättning på detta tema deltog skolan även under våren i Futures of Education-webbinarium, där vissa elever från 1G medverkade.

1G har även deltagit i sökandet efter lav, vilket i framtiden kommer att kopplas till ett internationellt UNESCO-samarbete, där målet är att arbeta med hållbar utveckling.

I början av året 2020 startades även ett lokalt samarbete med en skola i Björneborg och skolor i Tammerfors (Kuninkaanhankoulu, Varalan urheiluopisto, Oriveden lukio, Tampereen yliopiston normaalikoulu). Samarbetet fick namnet PAX-nätverket. Genom detta samarbete har skolan haft utbyte av information, skapande av en gemensam blogg samt diskussionswebinarie där elever från PAX-samarbetet diskuterade gemensamt om ”Världen 2050” var betoningen fanns på hållbar utveckling samt målen i Agenda 2030. Elever från åk 9 deltog i denna diskussion.

En del av vår skolas arbete med UNESCO-målen inkluderas även i ett ämnesöverskridande projekt i åk 9 som genomfördes även under läsåret 2020–2021, var elever lär sig om målen i Agenda 2030 samt om hållbar utveckling. I detta arbete är kunskapen om demokrati, mänskliga rättigheter, barnens rättigheter samt hållbar utveckling i fokus. Eleverna blev tilldelade ett diplom över deras engagemang i projektet.

Det internationella samarbetet under 2020–2021 bestod av att ta upp en gammal bekantskap med staden Sundsvall, som varit vår samarbetsstad sedan 1980-talet. Detta var inom ramen för ett Erasmus-projekt med Klaragymnasiet i Sundsvall. Elever från 2G har ivrigt bearbetat fram en tidsresa genom Björneborgs stadsutveckling som de jämför med Sundsvalls stadsutveckling. Meningen är att få till en besöksresa i vardera stad av elever där de kan utbyta sina kunskaper och jämföra utveckling.

UNESCO-samarbetet både internationellt som nationellt är en fortsatt tanke även nästa år inför skapande av världsmedborgare.


Tämä sivu on tulostettu Björneborgs Svenska Samskola -sivustolta